ZAM Reporter

Call | Our friends from Framer Framed need your support

Image: logo of the campaign

[Nederlandse tekst hieronder]

For 5 years, the institute has been organizing widely applauded exhibitions in the Tolhuistuin in Amsterdam. The number of programmes, visiting artists, displayed works and objects is overwhelming. Framer Framed always connect activism, politics, history, identity and the importance of collecting. It is precisely the works and the visions of artists from parts of the world for whom the established institutions still have too little eye that is given the attention it deserves. Memorable and intense were the meetings with people from African countries, the Middle East, Asia, from where not?

Now Framer Framed is leaving the Tolhuistuin. After opening a project space in Molenwijk in Amsterdam in 2018, it will soon be spreading its wings to another part of the city where access to contemporary art and the issues it raises are also less obvious.

Framer Framed is now building up a circle of friends that will enable her to successfully complete this new journey.

ZAM fully supports that; we have already joined the Framer Framed circle of Friends. As a platform of African changemakers, we wholeheartedly support their call to strengthen this circle!

Please join, and decide how much you want to contribute per month. You will receive new programmes, high-profile exhibitions, a breathtaking space and a nice personal gift in return!

You can become a friend here

*

Oproep | Onze vrienden van Framer Framed hebben jullie steun nodig.

Sinds 5 jaar organiseert het instituut spraakmakende exposities in de Tolhuistuin in Amsterdam. Het aantal programma’s, visiting artists, uitgestalde werken en voorwerpen is overweldigend. Altijd wist Framer Framed de link te leggen tussen activisme, politiek, geschiedenis, identiteit en het belang van verzamelen. Juist het werk en de visies van kunstenaars uit delen van de wereld voor wie de gevestigde instellingen nog te weinig oog hebben, kreeg de aandacht die het verdiende. Intens waren de ontmoetingen met mensen uit Afrikaanse landen, het Midden-Oosten, Azië, van waar niet?

Nu vertrekt Framer Framed uit de Tolhuistuin. Nadat in 2018 al een project space werd geopend in de Amsterdamse Molenwijk slaat het binnenkort de vleugels uit naar een ander deel van de stad waar de toegang tot hedendaagse kunst, en de vragen die het opwerpt, nog minder vanzelf spreekt.

Framer Framed bouwt nu een kring van vrienden op die haar in staat stellen dit nieuwe avontuur met succes te volbrengen.

 ZAM steunt dat van harte; onze hoofdredacteur heeft zich inmiddels als vriend gemeld. En als platform plaatsen wij nu deze oproep!

Framer Framed heeft de eerste 100 Vrienden bijna binnen. Doe mee – en bepaal zelf hoeveel je per maand bijdraagt. Je krijgt er nieuwe programma’s, spraakmakende exposities, een adembenemende ruimte en een aardige persoonlijke attractie voor terug!

Vriend worden kan hier